Občanské stavby Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.

  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • Autorský dozor stavebníka (ADS)
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Studie možnosti instalace LED billboardů na veškerých obchodních domech včetně Slovenské republiky
  • Zaměření svislých a vodorovných ploch pro účel výmalby
  • projektová dokumentace pro k žádosti o stavební povolení (DSP)

 

  • projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka ADS)
  • projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  – stavební připravenost parní kotelny v areálu Fakultní nemocnice Ostrava

 

  • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)