Občanské stavby Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Autorský dozor stavebníka (ADS)
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Studie možnosti instalace LED billboardů na veškerých obchodních domech včetně Slovenské republiky
 • Zaměření svislých a vodorovných ploch pro účel výmalby
 • projektová dokumentace pro k žádosti o stavební povolení (DSP)

 

 • projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka ADS)
 • projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  – stavební připravenost parní kotelny v areálu Fakultní nemocnice Ostrava

 

 • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)
 • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)
 •   zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklady 0,2 mil. Kč