Občanské stavby Archivy - Strana 2 z 2 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
  • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)
  •   zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklady 0,2 mil. Kč

 

 

  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • zpracování odborného posudku

 

  • Dokumentace pro stavební řízení
  • Dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení, investiční náklady 7,5mil Kč.
  • Objekt je vytápěn TČ země/voda
  •   Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace), investiční náklady 5mil Kč.