Ostatní pozemní stavby Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a provádění stavby (DPS)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Studie pro zajištění prověření dodatečného povolení stavby
 • Zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby (DSP)
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy k žádosti o dodatečné povolení stavby (DSP) a zajištění pravomocného dodatečného povolení stavby (SP),   zajištění kolaudačního souhlasu stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,9mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,9mil Kč.
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,65mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,5mil Kč