Projekční činnost Archivy - Strana 10 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci půdní vestavby rodinného domu, investiční náklady 0,25mil Kč
  • projektová dokumentace pro k žádosti o stavební povolení (DSP)

 

  • projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka ADS)
  • projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  – stavební připravenost parní kotelny v areálu Fakultní nemocnice Ostrava

 

  • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)
  • zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), autorský dozor stavebníka (ADS)
  •   zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklady 0,2 mil. Kč

 

 

  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,05mil Kč.
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,03mil Kč.