Projekční činnost Archivy - Strana 11 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1mil Kč
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zajištění stavebního povolení
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,0mil Kč
 • Výběr Zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu

 

 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešen a řešení půdního prostoru, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,7mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby jednopodlažního rodinného domu (bungalov), včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 2,5mil Kč.
 • Jednalo se o novostavbu RD, z VPC bloků s kontaktním zateplením, vytápění a větrání řešení pomocí VZT
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,5mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby dvoupodlažního rodinného domu, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 3 mil. Kč.
 • zpracování odborného posudku

 

 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení, investiční náklady 7,5mil Kč.
 • Objekt je vytápěn TČ země/voda
 •   Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace), investiční náklady 5mil Kč.