Projekční činnost Archivy - Strana 2 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.

  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • Autorský dozor stavebníka (ADS)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
  • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
  • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
  • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní