Projekční činnost Archivy - Strana 2 z 10 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – změna užívání stavby – výrobní hala v rámci průmyslového areálu TPO
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – přípojka v rámci průmyslového areálu TPO
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zpracování dokumentace pro změnu v užívání stavby
 • Vypracování dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Vypracování 7 samostatných dokumentací o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Zajištění projednání 7 samostatných akcí pro doplnění měřící stanice VH dispečinku na dotčených orgánech státní správy
 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)