Projekční činnost Archivy - Strana 7 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), investiční náklad 2,6 mil. Kč
 •   Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 0,25 mil. Kč
 •   Technický dozor stavebníka včetně organizace výběrového řízení
 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 1,8 mil. Kč

 

 •   Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 2,5mil Kč

 

 •          Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 2,5mil Kč
 •   Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 4,5mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 3,5mil Kč
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně zaměření
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, investiční náklady 1,0mil Kč