Projekční činnost Archivy - Strana 9 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešen a řešení půdního prostoru, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,7mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,5mil Kč.
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • studie, projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní

 

 • zpracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • zpracování dokumentace skutečného stav u – pasport objektu (DSPS)
 • zpracování dokumentace pro územní souhlas inženýrských sítí (DUS)
 • zpracování dokumentace pro zajištění stavebního povolení stavby (DSP)
 • projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy a zajištění pravomocného stavebního povolení stavby (SP) a územního souhlasu (US)

 

 

 • oprava dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na základě výzvy k doplnění v rámci odvolacího řízení na Krajském úřadě v Ostravě
 • součinnost během územního řízení
 • oprava dokumentace pro ohlášení stavby (DSP)
 • zajištění ohlášení stavby objektu, vodoprávního rozhodnutí pro vodovodní a kanalizační řad, stavební povolení pro STL plynovod
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Jedná se o novostavbu RD, z VPC bloků s kontaktním zateplením, podlahové vytápění a řízené větrání s rekuperací odpadního tepla
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) nového podkroví rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní