Průmyslové a zemědělské stavby Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – změna užívání stavby – výrobní hala v rámci průmyslového areálu TPO
  • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – přípojka v rámci průmyslového areálu TPO
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu
  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
  • Zpracování dokumentace pro změnu v užívání stavby
  • Vypracování dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
  • Vypracování 7 samostatných dokumentací o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
  • Zajištění projednání 7 samostatných akcí pro doplnění měřící stanice VH dispečinku na dotčených orgánech státní správy