Revitalizace bytových domů Archivy - Strana 3 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Návrh technické řešení zateplení a jeho tepelně technické posouzení
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Kontrola projektové dokumentace
 • Příprava Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele od SVJ
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu pro osobní výtah
 • Koordinace výběrového řízení
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu