Revitalizace bytových domů Archivy - Strana 2 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.

 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – oprava celkem 330 balkónů, lodžií a teras
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 •  Projektová dokumentace  žádosti o stavební povolení (DSP) v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby

 

 • Projektová dokumentace  žádosti o stavební povolení (DSP)