Revitalizace bytových domů Archivy - Strana 3 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) – projednání a vyprojektování dokumentace v památkové zóně
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Projektová dokumentace – dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • projektová dokumentace – dokumentace pro vydání tavebního povolení (DSP) v rozpracovanosti dokumentace provádění stavby (DPS)
 • zajištění výjimky hnízdění ptactva na Krajské úřadě města Ostravy
 • zajištění stavebního povolení

 

 

 • Projektová dokumentace  – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Zajištění vydání stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů

 

 

 

 • Projektová dokumentace – dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Projektová dokumentace  – dokumentace pro provádění stavby (DPS)

 

 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní