Revitalizace bytových domů Archivy - Strana 4 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), investiční náklad 2,6 mil. Kč
 •   Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 0,25 mil. Kč
 •   Technický dozor stavebníka včetně organizace výběrového řízení
 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 1,8 mil. Kč

 

 •   Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 2,5mil Kč

 

 •          Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 2,5mil Kč
 •   Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 4,5mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 3,5mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1mil Kč
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zajištění stavebního povolení
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,0mil Kč
 • Výběr Zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu