Rodinné domy Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.

 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně zaměření
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, investiční náklady 1,0mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, náklady 6,5mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, investiční náklady 3mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, investiční náklady 2mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby, investiční náklady 2mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, investiční náklady 4,05 mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení, investiční náklady 4,50 mil Kč