Rodinné domy Archivy - Strana 2 z 3 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci rodinného domu, investiční náklady 0,65mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby, investiční náklady 2,5mil Kč
 • Jedná se o Dřevostavbu
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace změny stavby před dokončením, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 1,15mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na bourací práce, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklady 0,08mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešen a řešení půdního prostoru, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,7mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,5mil Kč.
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • studie, projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní

 

 • zpracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • zpracování dokumentace skutečného stav u – pasport objektu (DSPS)
 • zpracování dokumentace pro územní souhlas inženýrských sítí (DUS)
 • zpracování dokumentace pro zajištění stavebního povolení stavby (DSP)
 • projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy a zajištění pravomocného stavebního povolení stavby (SP) a územního souhlasu (US)