Rodinné domy Archivy - Strana 3 z 3 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • oprava dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na základě výzvy k doplnění v rámci odvolacího řízení na Krajském úřadě v Ostravě
 • součinnost během územního řízení
 • oprava dokumentace pro ohlášení stavby (DSP)
 • zajištění ohlášení stavby objektu, vodoprávního rozhodnutí pro vodovodní a kanalizační řad, stavební povolení pro STL plynovod
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Jedná se o novostavbu RD, z VPC bloků s kontaktním zateplením, podlahové vytápění a řízené větrání s rekuperací odpadního tepla
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) nového podkroví rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní

 

 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci půdní vestavby rodinného domu, investiční náklady 0,25mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešen a řešení půdního prostoru, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,7mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby jednopodlažního rodinného domu (bungalov), včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 2,5mil Kč.
 • Jednalo se o novostavbu RD, z VPC bloků s kontaktním zateplením, vytápění a větrání řešení pomocí VZT
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,5mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby dvoupodlažního rodinného domu, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 3 mil. Kč.