Stavební inženýring Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Autorský dozor stavebníka (ADS)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Inženýrská činnost pro zhotovitele stavby
 • Vypracování 7 samostatných dokumentací o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Zajištění projednání 7 samostatných akcí pro doplnění měřící stanice VH dispečinku na dotčených orgánech státní správy
 • Inženýrská činnost pro zhotovitele stavby
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a zajištění pravomocného územního rozhodnutí (UR), projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy k žádosti o stavební povolení (DSP) a zajištění pravomocného stavebního a vodoprávního povolení (SP)
 • Studie pro zajištění prověření dodatečného povolení stavby
 • Zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby (DSP)
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy k žádosti o dodatečné povolení stavby (DSP) a zajištění pravomocného dodatečného povolení stavby (SP),   zajištění kolaudačního souhlasu stavby
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,25mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,05mil Kč