Stavební inženýring Archivy - Strana 4 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,5mil Kč.
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro ohlášení stavby dvoupodlažního rodinného domu, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 3 mil. Kč.