Technický dozor stavebníka Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.

 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Organizace výběrového řízení
 • Investiční náklad 2,6 mil. Kč
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka