Technický dozor stavebníka Archivy - Strana 5 z 5 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
  • Technický dozor stavebníka, náklad 4,0 mil. Kč
  •   Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 0,25 mil. Kč
  •   Technický dozor stavebníka včetně organizace výběrového řízení
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Zajištění stavebního povolení
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,0mil Kč
  • Výběr Zhotovitele stavby
  • Technický dozor stavebníka
  • Zajištění kolaudačního souhlasu