Vše Archivy - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Autorský dozor stavebníka (ADS)
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Studie možnosti instalace LED billboardů na veškerých obchodních domech včetně Slovenské republiky
 • Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a provádění stavby (DPS)