Vše Archivy - Strana 2 z 13 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Technický dozor stavebníka
 • Organizace výběrového řízení
 • Investiční náklad 2,6 mil. Kč
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka