Jedná se o úzce spojenou část každého projektu pro jeho zdárnou realizaci, zahájení výstavby, ale také ukončení, uvedení stavby do provozu. Ke každému námi zpracovanému projektu nabízíme vyřízení veškerých potřebných povolení, Smluv k napojení na sítě technického vybavení a dopravní infrastrukturu.

Stavební inženýring se zejména dělí na přípravu, kdy prověřujeme veškeré legislativní překážky a povinnosti při zahájení projektu, dále samotné povolení, tedy projednání projektů na dotčených orgánech státní správy, správců sítí technického vybavení a ostatních organizací, majetkoprávní vztahy a po té kolaudace stavby, tedy uvedení stavby do provozu, což zejména provádíme v rámci technického dozoru stavby.

To samé nabízíme i na projekty zpracované jinou společností.