Revitalizace bytových domů Archivy - Strana 4 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Organizace výběrového řízení
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Investiční náklad 9,01 mil. Kč

 

 • Technický dozor stavebníka
 • Organizace výběru zhotovitele stavby
 • Zajištění uvedení do provozu – kolaudace
 • Investiční náklad  0,9 mil. Kč

 

 • Technický dozor investora pro zateplení střechy 3 vchodů panelového domu, investiční náklad 0,87 mil. Kč
 • Technický dozor investora včetně organizace výběru zhotovitele stavby, investiční náklad 1,1 mil. Kč
 • Tepelně technický návrh včetně technického návrhu, výkresové dokumentace a rozpočtu pro zateplení střechy panelového domu
 • Technický dozor investora včetně organizace e výběru zhotovitele stavby,  investiční náklad 0,275 mil. Kč
 •   Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), investiční náklad 0,25 mil. Kč
 •   Technický dozor stavebníka včetně organizace výběrového řízení
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zajištění stavebního povolení
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,0mil Kč
 • Výběr Zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu