Stavební inženýring Archivy - Strana 2 z 4 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,03mil Kč.
 • projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) – projednání a vyprojektování dokumentace v památkové zóně
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • projektová dokumentace – dokumentace pro vydání tavebního povolení (DSP) v rozpracovanosti dokumentace provádění stavby (DPS)
 • zajištění výjimky hnízdění ptactva na Krajské úřadě města Ostravy
 • zajištění stavebního povolení

 

 

 • Projektová dokumentace  – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Zajištění vydání stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů

 

 

 

 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní

 

 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně zaměření
 • projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP) novostavby rodinného domu
 • zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • provedení zajištění povolení pro územní souhlas a ohlášení stavby
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace změny stavby před dokončením, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 1,15mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na bourací práce, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklady 0,08mil Kč