Vše Archivy - Strana 3 z 13 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Návrh technické řešení zateplení a jeho tepelně technické posouzení
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Kontrola projektové dokumentace
 • Příprava Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele od SVJ
 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu pro osobní výtah
 • Koordinace výběrového řízení
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Organizace výběrového řízení
 • Technický dozor stavebníka
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Investiční náklad 9,01 mil. Kč

 

 • Technický dozor stavebníka
 • Organizace výběru zhotovitele stavby
 • Zajištění uvedení do provozu – kolaudace
 • Investiční náklad  0,9 mil. Kč

 

 • Technický dozor investora pro zateplení střechy 3 vchodů panelového domu, investiční náklad 0,87 mil. Kč
 • Technický dozor investora včetně organizace výběru zhotovitele stavby, investiční náklad 1,1 mil. Kč
 • Tepelně technický návrh včetně technického návrhu, výkresové dokumentace a rozpočtu pro zateplení střechy panelového domu
 • Technický dozor investora včetně organizace e výběru zhotovitele stavby,  investiční náklad 0,275 mil. Kč