Projekční činnost Archivy - Strana 3 z 10 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Zaměření svislých a vodorovných ploch pro účel výmalby
 • Studie pro zajištění prověření dodatečného povolení stavby
 • Zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby (DSP)
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy k žádosti o dodatečné povolení stavby (DSP) a zajištění pravomocného dodatečného povolení stavby (SP),   zajištění kolaudačního souhlasu stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,9mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,9mil Kč.
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,65mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,5mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci zastřešení, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, náklad 0,25mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace na stavební úpravy bytové jednotky, náklad 0,2mil Kč.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,05mil Kč
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti – zajištění kompletního povolení, investiční náklad 0,03mil Kč.