Projekční činnost Archivy - Strana 4 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zpracování dokumentace pro změnu v užívání stavby
 • Vypracování dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Vypracování 7 samostatných dokumentací o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Zajištění projednání 7 samostatných akcí pro doplnění měřící stanice VH dispečinku na dotčených orgánech státní správy
 • Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zaměření svislých a vodorovných ploch pro účel výmalby
 • Studie pro zajištění prověření dodatečného povolení stavby
 • Zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby (DSP)
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů statní zprávy k žádosti o dodatečné povolení stavby (DSP) a zajištění pravomocného dodatečného povolení stavby (SP),   zajištění kolaudačního souhlasu stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,9mil Kč
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 1,9mil Kč.
 • Dokumentace pro provádění stavby, investiční náklady 0,65mil Kč